Telefon: +420 777 299 223
5.května 108, Milevsko, Zobrazit na mapě
 

Tipy pro volný čas

Památky

Premonstrátský klášter a městské muzeum - 2km

Milevský klášter je premonstrátský klášter založený mezi lety 1184 a 1187. Jedná se o nejstarší klášter na jihu Čech. Založil jej Jiří z Milevska. Na jeho výstavbě se podílel i budoucí opat Jarloch se svými řeholníky. Čtyři roky po jeho založení klášter vyhořel.
V době husitských válek byl klášter pod vedením Jana Žižky zničen. Tehdejší opat kláštera veškeré cennosti ukryl na Příběnice, ale po dobytí tohoto hradu došlo ke zničení i těchto cenností. V 15. století jej vlastnili Rožmberkové, po nich Švamberkové. Kryštof ze Švamberka klášter v 16. století prodal pánům z Hodějova.
Hlavní branou z roku 1885 se vstoupí na nádvoří. Po pravé straně je budova bývalé latinské školy. Jednalo se o nejstarší školu v kraji. Dnes zde sídlí muzeum.

Židovská synagoga - v centru

Synagoga se nachází v Sokolovské ulici. Má čtyři nosné sloupy, výrazné průčelí v kubistickém stylu, schodiště vede k balkonu nad vchodem. Byla dostavěna roku 1914 a vysvěcena 1919. Pamětní deska je připomínkou genocidy židů. V současnosti slouží Církvi československé husitské.


Kostel sv.Bartoloměje - v centru

Na místě původního kostelíku z 16. století byl v roce 1866 postaven tento kostel. Původní kostelík byl z hrubých žulových kvádrů. Postavil jej Jindřich ze Švamberka. Byl postaven po požáru města v roce 1513. V 19. století byl tento kostelík velmi zchátralý, začala veřejná sbírka na jeho obnovu a započalo se s jeho bouráním.
Současný kostel byl postaven jako projev díků za přežití atentátu na císaře Františka Josefa I. Stavba kostela trvala tři roky. Hlavní oltář zhotovil milevský řezbář Karel Burda.

Zámek Orlík - 16km

Orlík je jihočeský zámek umístěný na skalnatém ostrohu nad Vltavou a vlastněný Schwarzenbergy. V pramenech je jeho existence doložena nejdříve v polovině 13. století, tehdy ještě jako dřevěného hrádku a součást královského majetku, který plnil úlohu celnice (clo se vybíralo od proplouvajících lodí za převážené zboží).
V současnosti však zámek není obydlen. Fungují zde prohlídkové trasy zahrnující místnosti muzeí, reprezentační místnosti empírové a lovecké v romantických neoslozích. V reprezentačních empírových místnostech lze vidět slohově nejčistší podobu empírového slohu v Čechách.

Hrad Zvíkov - 12km

Okolo vlastního hradu vedou opevnění. V 15. století byla výrazně posílena obranyschopnost hradu. Došlo k k zvětšení hlavního příkopu na jižní straně a bylo postaveno šest obdélníkových bašt se střílnami. Pohled z hradeb na Orlické jezero je ze tří stran. Hrad s expozicemi je veřejně přístupný.
Město Milevsko

Město Milevsko leží na hranici Táborské a Votické vrchoviny ve středním Povltaví v okrese Písek v nadmořské výšce 465 m. Je vzdáleno asi 12 km od Orlické přehrady a 20 km severozápadně od města Tábor.